Šumava Email

Šumava tvoří rozsáhle pohoří rozkládající se na území jižních Čech, části Německa i Rakouska. Nejvyšší horou je Velký Javor (1456 m), který ovšem leží na německé straně Šumavy. Na české straně dominuje vrch Plechý (1378 m) ležící v geomorfologickém okrsku Plešská hornatina. Šumava patří mezi nejstarší pohoří Evropy a je tvořena zejména předprvohorními až prvohorními horninami jako je žula, vápence atd. Mezi nejnavštěvovanější místa patří Poledník či největší kaskádovitý vodopád Šumavy - Bílá strž. Hojně jsou navštěvována i ledovcová jezírka jako Prášilské, Černé či Čertovo.

Vysokohorské pohledy jako z Tater nebo Krkonoš zde nenajdete, oproti tomu může Šumava nabídnout spoustu klidných a fotogenických míst, která jsou vlemi dobře dostupná jak na kole, tak pěšky. Ukázky z několika takových míst naleznete níže na výběru fotografií, který není zdaleka konečný, jelikož mě Šumava svou přírodou láká opět k další návštěvě a objevování...